VNEdu

vnEdu là một giải pháp xây dựng trên nền tảng web và công nghệ điện toán đám mây nhằm tin học hoá toàn diện công tác quản lý, điều hành trong giáo dục, kết nối gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dạy và học.

CHỨC NĂNG

+ Quản lý nhà trường.
+ Tin nhắn điều hành.
+ Báo cáo thống kê.
+ Ngân hàng câu hỏi.
+ Tạo đề thi trắc nghiệm.
+ Quản lý kỳ thi.

LỢI ÍCH

+ Bảo mật.
+ Sao lưu dữ liệu hàng ngày.
+ Liên tục, liên thông toàn quốc.
+ Tăng tốc.
+ Đồng bộ với VEMIS.
+ Địa phương hóa (Tùy biến theo từng nhu cầu cụ thể tại địa phương).
+ Hỗ trợ 24/7 Miễn phí.

ỨNG DỤNG

vnEdu có nhiều ứng dụng đối với Học sinh, Giáo viên, Phụ huynh, Nhà trường, Sở/phòng.


+ Học sinh:
 • Sổ liên lạc
 • Thư viện điện tử
 • E-learning
 • Thi trực tuyến
 • Cổng thông tin giáo dục
+ Phụ huynh:
 • Sổ liên lạc
 • Cổng thông tin giáo dục
+ Giáo viên:
 • Soạn bài
 • Thư viện điện tử
 • Quản lý nhà trường
+ Nhà trường:
 • Quản lý nhà trường
 • Sắp xếp thời khóa biểu
 • Thư viện điện tử
 • Website
+ Sở/phòng:
 • Quản lý nhà trường
 • Chuyên môn nghiệp vụ
 • Thư viện điện tử
 • Website