Tuyển dụng

  • Thông báo tuyển dụng vị trí công việc: - Nhân viên Kinh doanh khách hàng doanh nghiệp (AM) - Nhân viên quản lý địa bàn và bán hàng trực tiếp - Nhân viên quản lý điểm bán - Nhân viên giao dịch - Nhân viên Kinh doanh Online

  • VIỄN THÔNG KHÁNH HÒA thông báo tuyển dụng lao động: + Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên (Java, .Net, Android, IOS) + Địa điểm làm việc: Trung tâm Công nghệ Thông tin – Số 04 Lê Lợi, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.