Danh Sách các Điểm Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Ủy Quyền của Trung tâm Kinh doanh VNPT - Khánh Hòa

17/07/2018

TT TÊN ĐCCDVVTUQ Địa chỉ của ĐCCDVVTUQ Tên DN ký hợp đồng làm ĐCCDVVTUQ Địa chỉ trụ sở của DN làm ĐCCDVVTUQ Ngày ký HĐ ủy quyền
1 Công Ty CP Xây Lắp Và Dịch Vụ Bưu Điện Khánh Hòa 50 Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang Công Ty CP Xây Lắp Và Dịch Vụ Bưu Điện Khánh Hòa 50 Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang 01/08/2017
2 Công Ty TNHH Dịch vụ Viễn Thông Tuấn Hùng 9C Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang Công Ty TNHH Dịch vụ Viễn Thông Tuấn Hùng 9C Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang 01/09/2017
3 Công Ty TNHH Gia Hưng Nha Trang 80 Đặng Tất, Vĩnh Hải, Nha Trang Công Ty TNHH Gia Hưng Nha Trang 80 Đặng Tất, Vĩnh Hải, Nha Trang 01/08/2017
4 Công Ty TNHH MTV Viễn Tin NT 82B Quang Trung , Lộc Thọ, Nha Trang Công Ty TNHH MTV Viễn Tin NT 82B Quang Trung , Lộc Thọ, Nha Trang 01/08/2017
5 Công TY TNHH Tâm Tấn 102 Phương Sài, Phương Sài, Nha Trang Công TY TNHH Tâm Tấn 102 Phương Sài, Phương Sài, Nha Trang 01/08/2017
6 Công Ty TNHH TM Và DV Thu Nguyên Tổ 3, Tây Bắc 2, Vĩnh Hải, Nha Trang Công Ty TNHH TM Và DV Thu Nguyên Tổ 3, Tây Bắc 2, Vĩnh Hải, Nha Trang 01/08/2017
7 Công ty TNHH TM&DV Viễn Thông Hân Hân 12 Đặng Tất, Vĩnh Hải, Nha Trang Công ty TNHH TM&DV Viễn Thông Hân Hân 12 Đặng Tất, Vĩnh Hải, Nha Trang 01/10/2017
8 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hiệp Thành 60 Quốc Lộ 1, Cam Lộc, Cam Ranh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hiệp Thành 60 Quốc Lộ 1, Cam Lộc, Cam Ranh 01/08/2017
9 Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Nam Á 501 Đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha Trang Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Nam Á 501 Đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha Trang 01/12/2017
10 Công Ty TNHH Viễn Thông Nhật Linh 14/101 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hòa, Nha Trang Công Ty TNHH Viễn Thông Nhật Linh 14/101 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hòa, Nha Trang 25/08/2017
11 Công Ty TNHH Thương Mại Con Đường Mới Khánh Hòa 6 Nguyễn Đức Cảnh, Phước Long, Nha Trang Công Ty TNHH Thương Mại Con Đường Mới Khánh Hòa 6 Nguyễn Đức Cảnh, Phước Long, Nha Trang 01/08/2017
12 CH Hồng Mobile 50A Vân Đồn, Phước Hòa, Nha Trang Công Ty TNHH LUXEWINES 50A Vân Đồn, Phước Hòa, Nha Trang 01/08/2017
13 Công Ty TNHH Dịch Vụ Minh Chiến 16/4 Hà Thanh, Vạn Thắng, Nha Trang Công Ty TNHH Dịch Vụ Minh Chiến 16/4 Hà Thanh, Vạn Thắng, Nha Trang 25/09/2018
14 Chi nhánh Công ty TNHH Viễn thông Ân Nam Khánh tại Khánh hoà 572 Đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha Trang Chi nhánh Công ty TNHH Viễn thông Ân Nam Khánh tại Khánh hoà 572 Đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha Trang 18/02/2019
15 DNTN Bạch Kim 3D Lý Tự Trọng, Lộc Thọ, Nha Trang DNTN Bạch Kim 3D Lý Tự Trọng, Lộc Thọ, Nha Trang 01/08/2017
16 Công Ty TNHH Hiệp Hưng NT 61A Nguyễn Trãi, Phước Tiến, Nha Trang Công Ty TNHH Hiệp Hưng NT 61A Nguyễn Trãi, Phước Tiến, Nha Trang 01/08/2017Tin tức khác