Ngày Vàng HomeTV _ HomeCombo

05/05/2020

NGÀY VÀNG HOMETV – HOMECOMBO

1. Thời gian: Vào các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần từ 06/05/2020 đến 27/06/2020
2. Phạm vi: Toàn tỉnh Khánh Hòa.
3. Đối tượng:
a/ Đối tượng 1: Khách hàng thỏa đồng thời 02 điều kiện sau
- Khách hàng hòa mạng mới hoặc khách hàng hiện hữu thỏa điều kiện:
+ Khách hàng đăng ký mới gói tích hợp (GTH) HomeTV, Home combo có một trong các yếu tố mới là Fiber, MyTV ký hợp đồng lắp mới trong ngày khuyến mại và hoàn công lắp đặt trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; Hoặc
+ Khách hàng Internet hiện hữu có phát sinh cước đến thời điểm 31/01/2020; Thực hiện ghép gói HomeTV, Home Combo vào ngày khuyến mại.
- Khách hàng trên tham gia đóng trước cước gói HomeTV, Home Combo.
b/ Đối tượng 2: Khách hàng thỏa đồng thời 02 điều kiện sau
- Khách hàng hòa mạng mới hoặc khách hàng hiện hữu thỏa điều kiện:
+ Khách hàng đăng ký mới gói tích hợp (GTH) HomeTV, Home combo có một trong các yếu tố mới là Fiber, MyTV ký hợp đồng lắp mới trong ngày khuyến mại và hoàn công lắp đặt trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; Hoặc
+ Khách hàng Internet hiện hữu có phát sinh cước đến thời điểm 31/01/2020; Thực hiện ghép gói HomeTV, Home Combo vào ngày khuyến mại.
- Khách hàng trên không tham gia đóng trước cước gói HomeTV, Home Combo (trả cước hàng tháng).
4. Nội dung khuyến mại:
- Đối tượng 1: Được giảm giá 20% giá gói cước đóng trước hiện hành (Trở về giá gói hiện hành khi hết thời gian trừ cước đóng trước được khuyến mại).
- Đối tượng 2: Được giảm giá 20% giá gói cước hàng tháng trong 03 tháng, bắt đầu từ tháng đăng ký gói HomeTV, Home Combo (Trở về giá gói hiện hành khi hết thời gian trừ cước được khuyến mại).
5. Điều kiện:
- Các đối tượng khách hàng tham gia khuyến mại được quy định tại mục 3.
- Không áp dụng khuyến mại đối với gói cước Home Cafe
- Khách hàng hủy hoặc tạm ngưng dịch vụ trong thời gian nhận khuyến mại không được hoàn trả số tiền đã đóng trước cước (nếu có).
- Không áp dụng khuyến mại cho các đối tượng khách hàng hiện đang nợ đọng tiền cước sử dụng các dịch vụ VT-CNTT của Trung tâm.


Thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ tại các điểm giao dịch của VNPT gần nhất hoặc liên lạc theo số: (0258)800126