VNPT Smart Ads

 
VNPT Smart Ads

DỊCH VỤ VNPT SMART ADS
Dịch vụ truyền tải nội dung thông minh

0

DỊCH VỤ VNPT SMART ADS
 
 1. Tên dịch vụ:

Tên tiếng Việt: Dịch vụ truyền tải nội dung thông minh
Tên thương hiệu: VNPT Smart Ads
Website dịch vụ: http://vnptsmartads.vn/

2. Giới thiệu chung:
VNPT Smart Ads: là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng một giải pháp toàn diện, cho phép người sử dụng có thế dễ dàng xây dựng, quản lý, điều khiển mạng lưới màn hình LCD bằng cách sử dụng công nghệ truyền dẫn và bộ giải mã Android Box, để cung cấp các thông tin, loại hình quảng cáo, giải trí linh hoạt, tại các khu vực công cộng hoặc tư nhân.
Thông qua VNPT Smart Ads: các doanh nghiệp, tổ chức, nhà quảng cáo có thể sử dụng để cài đặt và thiết lập các nội dung quảng cáo/ nội dung cần truyền tải qua nhiều hệ thống màn hình khác nhau tại nhiều vị trí địa điểm khác nhau trong cùng một thời điểm phát sóng hoặc có thể cài đặt lịch phát sóng khác nhau nếu muốn.

CHÍNH SÁCH GIÁ SẢN PHẨM

Giá cước dịch vụ Smart Ads được xây dựng dựa trên giá cấu thành của:
Giá phần mềm dịch vụ (Đơn vị tính: điểm)
Giá thiết bị đi kèm tương thích (Đơn vị tính: thiết bị)
Giá dung lượng nội dung trong mỗi gói sản phẩm (Đơn vị tính: Gitabyte gọi tắt là GB).
Chính sách giá phần mềm dịch vụ
Giá phần mềm dịch vụ : là giá cước tổng thể của sản phẩm phần mềm Smart Ads được xác định dựa trên mỗi một điểm thiết bị có kết nối với hệ thống phần mềm Smart Ads, mỗi điểm thiết bị được cấp tương thích với mã thiết bị, account đăng nhập vào hệ thống dịch vụ, đơn vị tính sau đây được gọi tắt là “điểm”.
Giá phần mềm dịch vụ được quy định như sau: