Gói cước Organization ID Standard

 
Gói cước Organization ID Standard

550.000

 BẢNG GIÁ CƯỚC GÓI ORGANIZATION ID
DỊCH VỤ VNPT-CA DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
 
•      Tên gói cước: Organization ID Standard.
•      Mô tả tính năng:
Gói chứng thư số cơ bản dành cho các tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:
- Ký số (Document Signning).
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit.
•      Đối tượng áp dụng: cho các khách hàng Tổ chức, Doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-CA trên toàn quốc
•      Thời gian áp dụng: Từ ngày  01/06/2017.
•      Chính sách giá cước cho khách hàng đăng ký mới:
                                                                                                           Đơn vị tính: VNĐ

Ghi chú:

•         Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT.
•         Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khoảng 2048-bít: phí thuê bao gói chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit bằng 150% gói chữ ký số có độ dài 1024-bit tương ứng.

•      Chính sách giá cước cho khách hàng gia hạn:
                                                                                                           Đơn vị tính: VNĐ

Ghi chú:
•         Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT.
•         Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khoảng 2048-bít: phí thuê bao gói chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit bằng 150% gói chữ ký số có độ dài 1024-bit tương ứng.
 
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT-KHÁNH HÒA

Gói cước khác cùng dịch vụ