Dịch vụ MyLBA

 
Dịch vụ MyLBA

1.000 đồng

DỊCH VỤ MYLBA
I.         Định nghĩa
-         Tên gọi dịch vụ: MyLBA
-         Tên tiếng Anh: My Location Base Advertising; tên tiếng Việt: Tin nhắn thương hiệu theo địa điểm
-         Dịch vụ MyLBA là dịch vụ cho phép các doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân truyền thông điệp marketing đến khách hàng của mình một cách có chọn lọc và đúng thời điểm khi họ đang có mặt tại một vị trí địa lý thích hợp – thông qua việc phân tích dữ liệu người dùng trước đó: sở thích, khả năng chi trả, độ tuổi, giới tính...
-         Đầu số dịch vụ: sử dụng SMS Brandname.
-         Website dịch vụ: http://mylba.com.vn hoặc http://mylba.vn
II.     Lợi ích của dịch vụ
-         Giúp doanh nghiệp định hướng, lựa chọn đối tượng khách hàng mục tiêu đúng thời gian, đúng địa điểm.
-         Tăng nhận biết thương hiệu, thúc đẩy mua hàng, doanh thu của doanh nghiệp sẽ tăng mạnh sau khi sử dụng dịch vụ.
-         Hệ thống theo dõi đo lường, giúp doanh nghiệp điều chỉnh truyền thông một cách hiệu quả nhất.
III. Mô tả tính năng của dịch vụ
1.      Các tính năng cơ bản của dịch vụ: Geo-Targeting SMS, Geo-Fencing SMS, gửi tin Brandname sử dụng các thông tin phân loại khách hàng.
2.      Các hình thức gửi tin
-         GeoTargeting SMS: Là hình thức trong đó hệ thống Dịch vụ sẽ thực hiện khoanh vùng khu vực Khách hàng muốn thực hiện quảng cáo và gửi tin nhắn quảng cáo đến các thuê bao có mặt trong khu vực được khoanh vùng theo kịch bản về nội dung và thời gian đã được thiết kế sẵn.
-         GeoFencing SMS: Là hình thức trong đó hệ thống Dịch vụ sẽ thực hiện khoanh vùng khu vực Khách hàng muốn thực hiện quảng cáo và tự động gửi tin nhắn quảng cáo (theo nội dung được thiết kế sẵn) đến các thuê bao khi họ di chuyển vào hoặc ra khỏi khu vực được khoanh vùng.
IV.             Bảng giá dịch vụ
Giá bán dịch vụ: 1.000 đồng/01 bản tin 160 ký tự  (Đã bao gồm VAT)
V.                Một số quy định về Brandname và số lượng ký tự bản tin tính tiền (MT):
1.      Brandname:
-         Có độ dài tối đa 11 ký tự bao gồm cả dấu cách, trong đó ký tự cho phép: Chữ, số gạch ngang (-), gạch dưới (_), dấu chấm (.), khoảng trắng (dấu cách).
-         Brandname phải có mối liên hệ với tổ chức, doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể đăng ký: tên thương hiệu hoặc thương hiệu sản phẩm của tổ chức, doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể.
2.      Số lượng ký tự bản tin tính tiền:
-         Tin nhắn tiếng Việt không dấu
-         Số lượng ký tự 01 bản tin tính tiền (MT): 160 ký tự, bao gồm cả nội dung bắt buộc.
 
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT-KHÁNH HÒA