Tên miền (Domain)

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì/năm
.vn 288.000 465.500
.com.vn 288.000 332.500
.net.vn 288.000 332.500
.biz.vn 288.000 332.500
.edu.vn 172.800 199.500
.gov.vn 172.800 199.500
.org.vn 172.800 199.500
.ac.vn 172.800 199.500
.info.vn 172.800 199.500
.pro.vn 172.800 199.500
.health.vn 172.800 199.500
.init.vn 172.800 199.500
.name.vn 43.200 30.000
Ghi chú:
- Tên miền đăng ký mới sẽ được kích hoạt nhanh nhất là 1h và chậm nhất là 24h (tùy thuộc vào hệ thống tên miền và máy chủ DNS quốc gia Việt Nam) kể từ khi nhận bản khai đăng ký dịch vụ.
- Tên miền hết hạn vẫn sẽ hoạt động bình thường trong 03 ngày đầu, 30 ngày tiếp theo đó sẽ bị khóa, sau đó nếu vẫn không được duy trì tên miền sẽ bị thu hồi.