SMS BrandName

SMS brandname là Dịch vụ nhắn tin thương hiệu, quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách hàng.
Dịch vụ hỗ trợ các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử dụng kênh thông tin di động để quảng bá cho nhãn hàng, sản phẩm, dịch vụ hoặc chăm sóc khách hàng của mình.

SMS Brandname bao gồm 2 dịch vụ: SMS quảng cáo & SMS Chăm sóc khách hàng

 + SMS Quảng cáo là dịch vụ quảng cáo, tiếp thị bằng tin nhắn, bao gồm:
  • Thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới;
  • Thông tin khuyến mại sản phẩm, dịch vụ;
  • Thông tin bình chọn, trúng thưởng;
  • Thông tin khác.
 + SMS CSKH là dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng tin nhắn, bao gồm
  • Thông tin từ các công ty điện lực, công ty nước sạch;
  • Thông tin y tế, giáo dục;
  • Thông tin Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán
  • Tin nhắn nội bộ (cho doanh nghiệp)/SMS Điều hành (cho các đơn vị hành chính công).
  • Thông tin khác
ĐẶC TÍNH LỢI ÍCH
Gửi tin nhắn dưới thương hiệu của doanh nghiệp hay thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp Tăng khả năng phản hồi của khách hàng do mức độ tin tưởng cao hơn tin nhắn rác
Tốc độ truyền tải thông tin nhanh, chủ động Nhanh chóng thông báo được các sản phẩm dịch vụ chương trình khuyến mãi của DN
Tính bảo mật cao Giữ an toàn thông tin cho doanh nghiệp
Nhóm tin nhắn điều hành cho UBND, Sở ban ngành giá ưu đãi Giúp cho các cơ quan nhà nước điều hành hoạt động và triển khai các chương trình xã hội và nhân đạo
Hệ thống cung cấp dịch vụ được tối ưu hóa Các đơn vị bán hàng không phải đầu tư thêm nguồn lực về con người và hệ thống