Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử: Là giải pháp giúp cho các Tổ chức, Doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy.

LỢI ÍCH DỊCH VỤ

Tiết kiệm chi phí:
 - In hóa đơn (Chỉ cần in hóa đơn trong trường hợp khách hàng có yêu cầu sử dụng hóa đơn giấy);
- Phát hành hóa đơn đến khách hàng (Được phát hành qua phương tiện điện tử thông qua Portal, Email);

Dễ dàng quản lý:
- Thuận tiện hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu;
- Không xảy ra mất mát, hư hỏng, thất lạc hóa đơn;
- Đơn giản hóa việc quyết toán thuế của Quý công ty;
- Thuận tiện cho việc kiểm tra của đơn vị quản lý Thuế.

Thuận tiện sử dụng:
- Phát hành nhanh chóng, theo lô lớn;
- Dễ dàng trong việc lưu trữ;
- Đơn giản hóa việc quản lý, thống kê, tìm kiếm hóa đơn.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Các đơn vị Tổ chức, Doanh nghiệp: phát hành với số lượng hóa đơn lớn như: Điện, Nước, Viễn thông, Truyền hình.
- Các đơn vị có nhiều chi nhánh, tại nhiều Tỉnh/Thành phố.
- Các đơn vị có KH không tập trung, ở nhiều Tỉnh/Thành phố. 


Mọi thông tin xin quý khách vui lòng truy cập vào địa chỉ: http://hoadon.khanhhoa.vnpt.vn/