Giá cước điện thoại cố định

 
Giá cước điện thoại cố định

0

1.Gọi nội hạt:

 Là cuộc liên lạc được thiết lập trong cùng một phạm vi (vùng cước) với nhau.

Đầu số các mạng điện thoại cố định của VNPT và các nhà cung cấp khác.

-  VNPT: 3 Vd :38123456

 - EVN: 2 Vd: 22012345

 - VIETTEL: 6 Vd:62612345

 - SPT: 5 Vd: 54312345

 - FPT: 7 Vd: 73012345

 - VTC: 4 Vd: 44512345

 2.Gọi Liên tỉnh: 

Cuộc liên lạc được thiết lập giữa một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố này đến một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố khác trong nước và ngược lại.

 Có 02 cách gọi:

 Gọi trực tiếp: điện thoại chất lượng cao

 0 + mã vùng + số máy cần gọi

 Ví dụ: từ  Khánh Hòa muốn gọi đến số 38556666 của Hà Nội.

 Mã vùng Hà nội là 4.

 Quý khách bấm: 0 + 4 + 38556666.

3.Gọi quốc tế

 Từ Việt nam, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đều gọi đến được tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với chất lượng tốt nhất và độ tin cậy cao. Tất cả các máy điện thoại cố định của VNPT có thể sử dụng dịch vụ này.

 Các dịch vụ của gọi quốc tế:

Gọi trực tiếp ( GỌI IDD): 

 Từ Việt nam gọi trực tiếp đến điện thoại đến tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với chất lượng cao và kết nối nhanh chóng.Thuê bao điện thoại cần đăng ký sử dụng dịch vụ gọi quốc tế.

 Cách gọi:

 00 + Mã quốc gia + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi

 Ví dụ: gọi đến số 1234567 ở bang Texas, Mỹ, bấm số:

 00 + 1 + 281 + 1234567