Điện thoại cố định

Là phương tiện thông tin không thể thiếu với bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nào. Trên điện thoại cố định, khách hàng gọi đi và nhận cuộc gọi đến từ nội hạt, liên tỉnh, quốc tế, điện thoại di động…

Điện thoại cố định luôn có sự ổn định, không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, chất lượng và tính bảo mật cao.