Bảng giá cước dịch vụ FTTH (cáp quang)

 
Bảng giá cước dịch vụ FTTH (cáp quang)

0

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ FIBERVNN VÀ GÓI TÍCH HỢP


I. Dịch vụ Fiber VNN đơn lẻ (gói Home)II. Gói tích hợp FiberVNN và MyTV (gói HomeTV)*Ghi chú:
- Hiện tại chỉ có SmartTV Samsung HĐH Tizen và SmartTV Sony HĐH Android chạy được gói  K+ trên App SmartTV
- Gói Home Cafe bắt buộc phải có thành phần K+

 

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – KHÁNH HÒA