Các gói data

 
Các gói data

0

GÓI MAX 90

1.      Thời gian triển khai: từ ngày 20/11/2017
2.      Đối tượng áp dụng: Toàn bộ thuê bao VinaPhone trả trước/trả sau hòa mạng mới và đang hoạt động sử dụng SIM 4G (không bao gồm thuê bao ezCom).
3.      Giá gói: 90.000 đồng/lần đăng ký thành công
4.      Ưu đãi: 2GB dung lượng tốc dộ cao. Hết lưu lượng miễn phí hạ băng thông ở tốc độ 128/97Kbps. Thời hạn sử dụng ưu đãi: 30 ngày đổi với trả trước hoặc theo tháng dương lịch đối với trả sau.
5.      Thao tác nhắn tin đăng ký/kiểm tra/hủy gói:
-         Đăng ký: DK MAX90 gởi 888 hoặc MAX90 ON gởi 888
-         Kiểm tra dung lượng: DATA gởi 888
-         Hủy gói: HUY MAX90 gởi 888
 
GÓI MAX/BIG có chu kỳ 6 tháng, 12 tháng
 
1.      Thời gian triển khai: từ ngày 20/11/2017
2.      Đối tượng áp dụng: Toàn bộ thuê bao VinaPhone trả trước/trả sau hòa mạng mới và đang hoạt động (không bao gồm thuê bao ezCom).
3.      Gói cước áp dụng chu kỳ 6 tháng, 12 tháng : MAX, MAXS, MAX90, MAX100, MAX200, MAX300, BIG70, BIG90, BIG12, BIG200, BIG300.
Lưu ý: gói MAX90 chỉ áp dụng cho thuê bao sử dụng sim 4G
4.      Ưu đãi:
-         Đối với chu kỳ 6 tháng : ưu đãi giảm 10% so với giá thông thường
-         Đối với chu kỳ 12 tháng : ưu đãi giảm 30% so với giá thông thường
5.      Thao tác nhắn tin đăng ký/kiểm tra/hủy gói:
-         Đăng ký:  DK 6T(TENGOI) gởi 888 hoặc 6T(TENGOI)  ON gởi 888
                           DK 12T(TENGOI) gởi 888 hoặc 12T(TENGOI)  ON gởi 888
-         Kiểm tra dung lượng: DATA gởi 888
-         Hủy gói: HUY TENGOI gởi 888

Giá cước các gói DATA

STT Gói cước Giá gói (đồng) Cú pháp gởi 888 Dung lượng hiện tại
1    MAX         70.000             MAX            600 MB
2    MAXS         50.000             MAXS                2 GB
3    MAX90         90.000             MAX90                2 GB
4    MAX100       100.000             MAX100             1,2 GB
5    MAX200       200.000             MAX200                3 GB
6    MAX300       300.000             MAX300              30 GB
7    BIG70         70.000             BIG70             2,4 GB
8    BIG90         90.000             BIG90             3,5 GB
9    BIG120       120.000             BIG120                6 GB
10    BIG200       200.000             BIG200              11 GB
11    BIG300       300.000             BIG300              18 GB

Gói cước khác cùng dịch vụ