Gói cước di động Doanh Nghiệp

 
Gói cước di động Doanh Nghiệp

0

CÁC GÓI TÍCH HỢP VINAPHONE DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

- Gói SMS-15:

+ Được đăng ký kèm với các gói cước DN/VIP.

+ Hiệu lực gói: sử dụng/hủy từ tháng kế tiếp tháng đăng ký/hủy gói.

- Gói Voice ngoại mạng:

+ Được đăng ký kèm với các gói cước DN-45/VIP/99/VIP-119/DN74-DN-84.

+ Hiệu lực hủy gói: có hiệu lực từ tháng kế tiếp.

+ Nếu chuyển đổi gói DN-45/VIP-99/VIP-119 sang các gói DN-145/DN-101/VIP-169/VIP-179-VIP-289 thì gói Voice ngoại mạng kèm theo sẽ bị hủy và không được hoàn lại tiền mua gói.

Quy định gói cước tích hợp:

- Thời gian sử dụng: các gói cước có giá trị sử dụng theo từng tháng dương lịch.

- Thoại nội mạng VNPT: gọi VinaPhone (không gồm Video Call), cố định VNPT, Gphone toàn quốc. Mỗi cuộc gọi ≤ 10 phút.

- Thoại nội mạng VNPT & MobiFone: mỗi cuộc gọi ≤ 10 phút (không gồm Video Call).

- Thoại ngoại mạng VNPT: gọi các hướng khác ngoài nội mạng VNPT (không gồm Video Call).

- Thoại trong nước: gọi nội mạng VNPT và ngoại mạng VNPT (không gồm Video Call).

- Lưu lượng miễn phí trong gói: nếu sử dụng quá lưu lượng miễn phí trong gói tích hợp hoặc ngoài các hướng gọi quy định hoặc sử dụng dịch vụ khác thì trả cước theo quy định hiện hành. Lưu lượng miễn phí trong tháng nếu không sử dụng hết thì không được bảo lưu cộng dồn sang tháng kế tiếp.

- Data: trong quá trình sử dụng, nếu thuê bao sử dụng hết phần data tốc độ cao trong gói:

+ Hệ thống sẽ hạ băng thông ở tốc độ GPRS/EDGE.

+ Thuê bao có thể nâng cấp gói Data nằm trong gói tích hợp (có hiệu lực từ tháng kế tiếp):

            Gói MAX nâng cấp lên gói MAX100:           thu thêm 15.000 đồng vào giá gói/tháng.

            Gói MAX nâng cấp lên gói MAX200:           thu thêm 60.000 đồng vào giá gói/tháng.

Gói MAX100 nâng cấp lên gói MAX200:     thu thêm 45.000 đồng vào giá gói/tháng.

- Chuyển đổi giữa các gói cước trong gói: gói cước chuyển đổi có hiệu lực sử dụng từ tháng kế tiếp tháng chuyển đổi trong thời gian còn lại của chu kỳ cam kết (đối với gói cước đăng ký lần đầu tiên).

- Quy định về thu cước/hủy gói cước sử dụng không tròn tháng:

+ Đăng ký trước ngày 16 của tháng/hủy từ ngày 16 của tháng trở đi: thu 100% giá gói.

+ Đăng ký từ ngày 16 của tháng trở đi/hủy trước ngày 16 của tháng: thu 50% giá gói.