Gói cước di động Cá nhân

 
Gói cước di động Cá nhân

0

CÁC GÓI TÍCH HỢP VINAPHONE DÀNH CHO CÁ NHÂN

- Gói SMS-15:

+ Hiệu lực gói: sử dụng/hủy từ tháng kế tiếp tháng đăng ký/hủy gói.

+ Được đăng ký kèm với các gói cước ALO-21/45/65/135/SMART-99/119/199/299.

- Gói Voice ngoại mạng:

+ Được đăng ký kèm với các gói cước ALO-21/ALO-45/ALO-65/SMART-99/SMART-119.

+ Hiệu lực hủy gói: có hiệu lực từ tháng kế tiếp.

+ Nếu chuyển đổi gói ALO-21/45/65/SMART-99/119 sang các gói ALO135/SMART-199/  SMART-299 thì gói Voice ngoại mạng kèm theo sẽ bị hủy và không được hoàn lại tiền mua gói.

Quy định gói cước tích hợp:

- Thời gian sử dụng: các gói cước có giá trị sử dụng theo từng tháng dương lịch.

- Thoại nội mạng VNPT: gọi VinaPhone (không gồm Video Call), cố định VNPT, Gphone toàn quốc. Mỗi cuộc gọi ≤ 10 phút (không áp dụng quy định mỗi cuộc gọi ≤ 10 phút đối với gói Thương gia 1, Thương gia 2).

- Thoại ngoại mạng VNPT: gọi các hướng khác ngoài nội mạng VNPT (không gồm Video Call).

- Thoại trong nước: gọi nội mạng VNPT và ngoại mạng VNPT (không gồm Video Call).

- Lưu lượng miễn phí trong gói: nếu sử dụng quá lưu lượng miễn phí trong gói tích hợp hoặc ngoài các hướng gọi quy định hoặc sử dụng dịch vụ khác thì trả cước theo quy định hiện hành. Lưu lượng miễn phí trong tháng nếu không sử dụng hết thì không được bảo lưu cộng dồn sang tháng kế tiếp.

- Data:

+ Gói Max/Max100/Max200: thuê bao sử dụng hết dung lượng tốc độ cao thì hệ thống sẽ hạ băng thông ở tốc độ GPRS/EDGE.

+ Data của gói ALO109-1/ALO109-2: thuê bao sử dụng hết phần data miễn phí trong gói thì phần cước data vượt gói được tính theo giá hiện hành. Trường hợp thuê bao ALO109 đăng ký thêm các gói MAX thì lưu lượng miễn phí tốc độ cao của các gói MAX được cộng dồn vào lưu lượng miễn phí/tháng trong gói từ tháng kế tiếp tháng đăng ký các gói MAX.

+ Data của gói Thương gia 1/Thương gia 2: thuê bao sử dụng hết dung lượng data miễn phí tốc độ cao trong gói thì hệ thống sẽ hạ băng thông ở tốc độ GPRS/EDGE. 

- Cước phí tháng đăng ký:

            + Đăng ký trước ngày 16 của tháng: thu 100% giá gói.

            + Đăng ký từ ngày 16 của tháng trở đi: thu 50% giá gói.

Lưu ý:  Đối với các thuê bao thuộc chương trình Thỏa sức chọn số có đăng ký gói cước tích hợp:

+ Thuê bao chọn số có mức cước cam kết ≤ 300.000 đồng/tháng: khi đăng ký một trong các gói cước khuyến mại sẽ được miễn cước cam kết tháng theo chương trình Thỏa sức chọn số. Khách hàng vẫn phải đóng cước thuê bao tháng bình thường.

+ Thuê bao chọn số có mức cước cam kết > 300.000 đồng/tháng: các cuộc gọi miễn phí được tính vào gói cước khuyến mại đăng ký tương ứng. Cước phát sinh cho phần cuộc gọi lớn hơn 10 phút hay ngoài tổng thời lượng miễn phí tháng và các cuộc gọi khác được tính vào mức cước cam kết theo chương trình Thỏa sức chọn số