Chứng thư số

- Chữ ký số được hiểu như con dấu điện tử của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.
- Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số CA cung cấp.
- Chứng thư số tương tự như :
 + “Giấy chứng nhận con dấu” của doanh nghiệp
 + “Chứng minh thư” đối với cá nhân
 + Sử dụng trên môi trường máy tính và Internet


CÁC ĐẶC TÍNH

- Sẵn sàng
- Chống chối bỏ
- Toàn vẹn
- Xác thực
- Bảo mật

LỢI ÍCH

1. Tiết kiệm
- Tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ
- Tiết kiệm thời gian đi lại
- Thuận tiện tìm kiếm, bảo quản
- Không phải xếp hàng chờ đợi
2. Tiện ích
- Ký số mọi lúc, mọi nơi
- Không lo sếp đi công tác xa
- Sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến
- Đảm bảo tí
- Hỗ trợ 24x7
3. All in one
Một dịch vụ dùng cho nhiểu ứng dụng:
- Thuế
- Hải quan
- Chứng khoán
- Ngân hàng
- Hành chính công
- Thương mại điện tử

 
Tên gói cước USB Token Cước thuê bao Cước gia hạn
Gói chuyển đổi Từ CKCA sang Miễn phí 380.000 0
Gói 18 tháng Miễn phí 750.000 580.000
Gói 33 tháng Miễn phí 1.300.000 1.100.000
Gói 48 tháng Miễn phí 1.600.000 1.600.000
VNPT-VAN 10 (18 tháng) Miễn phí 900.000 0
VNPT-VAN 10 (33 tháng) Miễn phí 1.600.000 0
VNPT-VAN 10 (48 tháng) Miễn phí 1.800.000 0
VNPT-VAN 100 (18 tháng) Miễn phí 1.100.000 0
VNPT-VAN 100 (33 tháng) Miễn phí 1.760.000 0
VNPT-VAN 100 (48 tháng) Miễn phí 2.090.000 0
VNPT-VAN 1000 (18 tháng) Miễn phí 1.400.000 0
VNPT-VAN 1000 (33 tháng) Miễn phí 2.240.000 0
VNPT-VAN 1000 (48 tháng) Miễn phí 2.660.000 0
VNPT-VAN MAX (18 tháng) Miễn phí 1.600.000 0
VNPT-VAN MAX (33 tháng) Miễn phí 2.560.000 0
VNPT-VAN MAX (48 tháng) Miễn phí 3.040.000 0
- Chữ ký số được hiểu như con dấu điện tử của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.
- Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số CA cung cấp.
- Chứng thư số tương tự như :
 + “Giấy chứng nhận con dấu” của doanh nghiệp
 + “Chứng minh thư” đối với cá nhân
 + Sử dụng trên môi trường máy tính và Internet


CÁC ĐẶC TÍNH

- Sẵn sàng
- Chống chối bỏ
- Toàn vẹn
- Xác thực
- Bảo mật

LỢI ÍCH

1. Tiết kiệm
- Tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ
- Tiết kiệm thời gian đi lại
- Thuận tiện tìm kiếm, bảo quản
- Không phải xếp hàng chờ đợi
2. Tiện ích
- Ký số mọi lúc, mọi nơi
- Không lo sếp đi công tác xa
- Sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến
- Đảm bảo tí
- Hỗ trợ 24x7
3. All in one
Một dịch vụ dùng cho nhiểu ứng dụng:
- Thuế
- Hải quan
- Chứng khoán
- Ngân hàng
- Hành chính công
- Thương mại điện tử