Bảng giá cước dịch vụ F-SECURE

 
Bảng giá cước dịch vụ F-SECURE

15.000 đồng

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ F-SECURE
 
1. Quy định chung:
- Dịch vụ F-Secure chỉ được bán cùng dịch vụ băng rộng của VNPT (Fiber VNN/Mega VNN), áp dụng cho thuê bao băng rộng đang hoạt động hoặc hòa mạng mới.
- Account sử dụng dịch vụ F-Secure có thể được dùng để cài đặt vào thiết bị máy tính (hệ điều hành Windows, MAC) hoặc điện thoại (hệ điều hành IOS/ Android/Windows Phone).
- Cước dịch vụ F-Secure được tính vào hoá đơn cước dịch vụ băng rộng và thanh toán cùng kỳ cước với dịch vụ băng rộng.
2. Giá cước:
2.1  Đối tượng: 
Áp dụng khách hàng khách hàng hiện hữu đang dịch vụ FiberVNN/MegaVNN hoặc khách hàng mới có nhu cầu dich vụ FiberVNN.
2.2  Giá cước dịch vụ F- Secure chuẩn:
                                                (ĐVT: đồng/tháng, chưa bao gồm 10% thuế GTGT)

(*): thiết bị cài đặt F-Secure có thể máy tính/máy tính bảng/máy điện thoại
2.3  Gói cước theo hình thức thanh toán của dịch vụ FiberVNN/MegaVNN:
                                                           (ĐVT: đồng, chưa bao gồm 10% thuế GTGT)

 
                                                                     TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – KHÁNH HÒA