Bảo hiểm xã hội

VNPT-BHXH là dịch vụ kê khai BHXH điện tử do Tổng công ty Dịch vụ Viễn Thông - Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam cung cấp.
- Kết hợp với dịch vụ VNPT-CA để cung cấp 1 giải pháp giao dịch BHXH điện tử hoàn chỉnh, an toàn, chính xác, nhanh chóng giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị HCSN, trường học với cơ quan BHXH trên toàn quốc.
- Đáp ứng đầy đủ các quy định của BHXH Việt Nam ở các nghiệp vụ:
+ Thu BHXH, BHYT, BHTN
+ Sổ BHXH, Thẻ BHYT
VNPT-BHXH là dịch vụ kê khai BHXH điện tử do Tổng công ty Dịch vụ Viễn Thông - Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam cung cấp.
- Kết hợp với dịch vụ VNPT-CA để cung cấp 1 giải pháp giao dịch BHXH điện tử hoàn chỉnh, an toàn, chính xác, nhanh chóng giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị HCSN, trường học với cơ quan BHXH trên toàn quốc.
- Đáp ứng đầy đủ các quy định của BHXH Việt Nam ở các nghiệp vụ:
+ Thu BHXH, BHYT, BHTN
+ Sổ BHXH, Thẻ BHYT
VNPT-BHXH là dịch vụ kê khai BHXH điện tử do Tổng công ty Dịch vụ Viễn Thông - Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam cung cấp.
- Kết hợp với dịch vụ VNPT-CA để cung cấp 1 giải pháp giao dịch BHXH điện tử hoàn chỉnh, an toàn, chính xác, nhanh chóng giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị HCSN, trường học với cơ quan BHXH trên toàn quốc.
- Đáp ứng đầy đủ các quy định của BHXH Việt Nam ở các nghiệp vụ:
+ Thu BHXH, BHYT, BHTN
+ Sổ BHXH, Thẻ BHYT