Bảng giá hệ thống báo cáo thông minh- VNPT VSR

BẢNG GIÁ HỆ THỐNG
BÁO CÁO THÔNG MINH - VNPT VSR
 
- Đơn vị tính: Giá cước dịch vụ được tính cho đơn vị triển khai là Khách hàng (Pháp nhân chủ trì triển khai dịch vụ VNPT VSR).
- Mô hình triển khai: Thuê dịch vụ theo thời gian đăng ký sử dụng: tháng, năm hoặc mua trọn gói phần mềm.
- Giá cước dịch vụ VNPT VSR:+ Giá cước trên chưa bao gồm thuế VAT.
+ Giá cước thuê phần mềm không bao gồm: Hạ tầng đường truyền; Chuyển đổi dữ liệu (nếu có); Tin nhắn SMS Brandname (nếu có).
+ Giá cước mua trọn gói phần mềm không bao gồm: Hạ tầng máy chủ, hệ điều hành, bản quyền ứng dụng phục vụ cài đặt VNPT VSR; Hạ tầng đường truyền; Chuyển đổi dữ liệu (nếu có); Tin nhắn SMS BranName (nếu có).

Lưu ý:

  • Giá cước trên đã bao gồm các chi phí:
    • Khởi tạo, cài đặt hệ thống; cử nhân sự đào tạo, tập huấn & vận hành dịch vụ;
    • Hỗ trợ xử lý sự cố trong quá trình sử dụng dịch vụ.
    • Hỗ trợ thực hiện xây dựng các mẫu báo cáo theo yêu cầu của khách hàng.
  • Trong trường hợp các mẫu báo cáo theo yêu cầu có độ phức tạp cao, VNPT và khách hàng sẽ cùng bàn bạc, thảo luận thống nhất chi phí phát sinh cần có.