Tri ân khách hàng

04/10/2017 

VNPT- TRI ÂN KHÁCH HÀNG
1. Thời gian: 
- Vào các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần, từ ngày 03/10/2017 đến ngày 10/11/2017
- Vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, từ ngày 14/11/2017 đến ngày 23/12/2017
2. Phạm vi: Toàn tỉnh Khánh Hòa.
3. Đối tượng và nội dung khuyến mại: 
a/ Đối tượng:
- Đối tượng 1: 
Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet của doanh nghiệp khác chuyển sang hòa mạng mới dịch vụ FiberVNN
+ Khách hàng đang sử dụng dịch vụ MyTV trên đường truyền cáp đồng hòa mạng mới dịch vụ FiberVNN (không bao gồm thuê bao MyTV đang sử dụng trên đường MegaVNN).
- Đối tượng 2:
+ Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ MyTV trên đường truyền FiberVNN có sẵn hoặc hòa mạng mới (kể cả thuê bao FiberVNN chuyển đổi từ MegaVNN).
- Đối tượng 3: 
Khách hàng doanh nghiệp hòa mạng mới đồng thời tối thiểu 10 thuê bao MyTV trở lên trên đường FiberVNN mới hoặc có sẵn (số lượng Settopbox khuyến mại theo số lượng thuê bao MyTV đăng ký).
Khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng từ 10 thuê bao MyTV trở lên có nhu cầu hoà mạng thêm dịch vụ MyTV trên đường FiberVNN mới hoặc có sẵn.
b/ Nội dung khuyến mại:


4. Điều kiện:
- Các đối tượng khách hàng tham gia khuyến mại được quy định tại mục 5.
- Khách hàng hủy hoặc tạm ngưng dịch vụ trước thời hạn cam kết sẽ bị thu hồi thiết bị được trang bị/ khuyến mại (Modem, Settopbox MyTV), bồi thường vi phạm cam kết 500.000 đồng/thuê bao/ dịch vụ (Đã bao gồm 10% thuế GTGT).
- Không áp dụng khuyến mại cho các đối tượng khách hàng sau:
+ Thuê bao FiberVNN thanh toán cước theo phương thức lưu lượng;
+ Khách hàng đăng ký thuê bao MyTV Basic, MyTV gói phụ, MyTV gói mở rộng trong GTH FiberVNN và MyTV;
+ Dịch chuyển, sang tên đổi chủ, hủy hợp đồng sau đó lắp đặt lại trên cùng địa chỉ;
+ Hiện đang nợ đọng tiền cước sử dụng các dịch vụ VT-CNTT của Trung tâm.

* Quý khách hàng VNPT có nhu cầu vui lòng liên hệ:
- Các điểm giao dịch VNPT gần nhất.
- Tổng đài CSKH : (0258)800126.