Sôi động cùng World Cup 2018

13/04/2018 

SÔI ĐỘNG CÙNG WORLD CUP 2018

1. Thời gian: Vào các ngày 13/4, 17/4, 27/4, 10/5, 17/5, 27/5, 05/6, 10/6, 15/6, 20/6, 25/6, 30/6, 05/7, 10/7, 15/7/2018.
2. Phạm vi: Toàn tỉnh Khánh Hòa.
3. Đối tượng và nội dung khuyến mại:
a/ Đối tượng:
- Đối tượng 1:
+ Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ MyTV trên đường truyền FiberVNN mới hoặc có sẵn trong các khu đô thị, chung cư do VNPT đầu tư hạ tầng: chung cư VCN Phước Hải, chung cư Vĩnh Điềm Trung, Khu nhà công vụ Trường Sĩ quan Không quân, Khu nhà công vụ Vùng 4 Hải Quân . . .
- Đối tượng 2:
+ Khách hàng đăng ký lắp mới gói F16 Sport; lắp mới đồng thời Fiber 20MB trở lên + MyTV Titan/ MyTV Sport/ MyTV Home.
+ Khách hàng FiberVNN hiện hữu chưa sử dụng MyTV chuyển sang đăng ký gói F16 Sporttích hợp FiberVNN 20MB trở lên + MyTV Titan/ MyTV Sport/ MyTV Home.
+ Khách hàng đăng ký gói Gia đình hiện hữu và mới từ GDS trở lên + MyTV Titan/ MyTV Sport/ MyTV Home.
+ Khách hàng FiberVNN và MyTV hiện hữu đã có STB SD có nhu cầu chuyển sang gói tích hợp Fiber 20MB trở lên + MyTV Titan/ MyTV Sport/ MyTV Home.
- Đối tượng 3:
+ Khách hàng doanh nghiệp hòa mạng mới đồng thời tối thiểu 10 thuê bao MyTV trở lên trên đường FiberVNN mới hoặc có sẵn (số lượng đầu thu truyền hình MyTV khuyến mại theo số lượng thuê bao MyTV đăng ký).
+ Khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng từ 10 thuê bao MyTV trở lên có nhu cầu hoà mạng thêm dịch vụ MyTV trên đường FiberVNN mới hoặc có sẵn.
b/ Nội dung khuyến mại:

c/ Quy định chung:
- Cước hòa mạng áp dụng theo quy định hiện hành.
- Khách hàng thuộc đối tượng 1 đang trong thời gian cam kết sử dụng dịch vụ nếu đăng ký gói cước MyTV Titan/ Sport/ Home được áp dụng giá cước quy định đồng thời phải đóng trước 03 tháng cước của Fiber/GD và MyTV Titan/ Sport/ Home tương ứng.
- Không áp dụng quy định “khách hàng phải đóng cước trước 300.000 đồng/ Settopbox” đối với các khách hàng MyTV hòa mạng mới nhận khuyến mại STB để tham gia mua gói từ 06 tháng trở lên của gói tích hợp FiberVNN và MyTV hoặc gói Gia đình và MyTV.
- Khách hàng MyTV thuộc đối tượng 1 đăng ký gói cước MyTV Silver HD, MyTV Gold hoặc MyTV Gold HD đóng trước cước sử dụng dịch vụ 300.000 đồng/STB, số tiền đóng trước sẽ được trừ dần vào cước sử dụng dịch vụ MyTV hàng tháng của số thuê bao này mỗi tháng 50.000 đồng/thuê bao/ tháng kể từ tháng thứ 14 đến tháng thứ 19 (tháng thứ 1 là tháng hòa mạng);
- Khách hàng MyTV thuộc đối tượng 2 đăng ký gói cước gói tích hợp FiberVNN/ Gia đình và MyTV Titan/ Sport/ Home, đóng trước 03 tháng cước tương ứng các gói đăng ký, thời gian trừ cước đóng trước từ tháng kế tiếp tháng hòa mạng/ đăng ký thành công gói cước mới.
- Khách hàng không được hoàn trả số tiền đóng trước trong trường hợp khách hàng vi phạm cam kết.
- Trong thời gian cam kết sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể chuyển đổi sang gói cước cao hơn gói cước đang sử dụng; Khách hàng không được chuyển sang gói cước thấp hơn gói cước đang sử dụng.
4. Điều kiện:
- Các đối tượng khách hàng tham gia khuyến mại được quy định tại mục 5.
- Khách hàng hủy hoặc tạm ngưng dịch vụ trước thời hạn cam kết sẽ bị thu hồi thiết bị được trang bị/ khuyến mại (Modem, Settopbox MyTV), bồi thường vi phạm cam kết 500.000 đồng/thuê bao/ dịch vụ (Đã bao gồm 10% thuế GTGT).
- Không áp dụng khuyến mại cho các đối tượng khách hàng sau:
+ Khách hàng đăng ký thuê bao MyTV Basic, MyTV gói phụ, MyTV gói mở rộng trong GTH FiberVNN và MyTV;
+ Dịch chuyển, sang tên đổi chủ, hủy hợp đồng sau đó lắp đặt lại trên cùng địa chỉ;
+ Hiện đang nợ đọng tiền cước sử dụng các dịch vụ VT-CNTT của Trung tâm.

Quý khách hàng VNPT có nhu cầu vui lòng liên hệ:
- Các điểm giao dịch VNPT gần nhất.
- Tổng đài CSKH : (0258)800126.