Ngừng cung cấp dịch vụ Mail VNN

04/10/2017 

NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ MAIL VNN MIỄN PHÍ TỚI KHÁCH HÀNG
 
          Kể từ ngày 01/10/2017, Trung tâm Kinh doanh VNPT-Khánh Hòa sẽ thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ Mail VNN miễn phí cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ Fiber VNN và Mega VNN.
          Từ ngày 01/01/2018, Trung tâm Kinh doanh VNPT-Khánh Hòa sẽ thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ Mail VNN đối với tất cả các khách hàng đang sử dụng dịch vụ.

                                                                                                                                            TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT-KHÁNH HÒA