Ngày vàng Data

09/08/2018 

KHUYẾN MẠI NGÀY VÀNG DATA
  1. Đối tượng: thuê bao trả trước (bao gồm cả EzCom) nạp thẻ mệnh giá >=50.000 đồng
  2. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.
  3. Thời gian khuyến mại: từ 00h00 đến 24h00 ngày 10/08/2018.
  4. Nội dung: Nạp tiền (nạp thẻ) trong thời gian khuyến mại được tặng
        + Tặng lưu lượng Data tốc độ cao theo mức thẻ nạp quy đổi 50.000 đồng tặng 1GB
        + Lưu lượng Data được tặng cộng vào TK DATANT có thời hạn sử dụng trong vòng 30 ngày tính từ thời điểm khuyến mại.
        + Không giới hạn số lần nạp thẻ, không phân biệt hình thức nạp thẻ

Tổng đài liên hệ: 9191