Nâng gói cước giá không đổi

13/06/2017 

NÂNG GÓI CƯỚC GIÁ KHÔNG ĐỔI

       

       Các thuê bao MyTV hiện hữu trên đường cáp đồng riêng hoặc thuê bao MyTV hiện hữu trên đường điện thoại cố định đang sử dụng gói cước MyTV Silver, MyTV Silver HD, có thời gian sử dụng dịch vụ MyTV từ ngày 30/4/2015 trở về trước.
       

        N
ội dung khuyến mãi :

- Sau khi hết thời gian trải nghiệm gói cước ưu đãi, hệ thống sẽ tự động trả về gói cước hiện hành (gói cước trước khi tham gia chương trình).
 

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT CHƯƠNG TRÌNH NÂNG GÓI CƯỚC


                Để sử dụng được gói cước cao hơn với giá không đổi, khách hàng đủ điều kiện thực hiện các bước theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Hệ thống hiển thị popup tại màn hình EPG của khách hàng, nhập chính xác số điện thoại di động để hệ thống gửi mã xác thực.

Bước 2: Nhập mã xác thực mà hệ thống gửi vào số điện thoại của khách hàng

Bước 3: Khởi động lại Set - Top - Box và sử dụng gói cước cao