Hòa mạng Vina_ Lợi ích dài lâu

15/10/2018 

HÒA MẠNG VINA - LỢI ÍCH DÀI LÂU
 
1. Thời gian: thứ tư và thứ bảy hàng tuần từ ngày 10/10/2018 đến 22/12/2018
2. Phạm vi: toàn tỉnh Khánh Hòa.
3. Đối tượng áp dụng:
- Đối tượng 1: khách hàng hòa mạng mới dịch vụ di động VinaPhone trả sau có thời gian cam kết tối thiểu 24 tháng hoặc khách hàng đang sử dụng dịch vụ VinaPhone trả trước chuyển đổi sang VinaPhone trả sau có thời gian cam kết tối thiểu 24 tháng (không bao gồm ezCom).
- Đối tượng 2: khách hàng Tổ chức - Doanh nghiệp đứng tên trên hợp đồng hòa mạng mới dịch vụ di động VinaPhone trả sau có thời gian cam kết 18 tháng hoặc đang sử dụng dịch vụ VinaPhone trả trước chuyển đổi sang VinaPhone trả sau có thời gian cam kết 18 tháng (không bao gồm ezCom).
- Đối tượng 3: khách hàng đang sử dụng dịch vụ VinaPhone trả sau ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian cam kết sử dụng tối thiểu 36 tháng (không bao gồm ezCom).
- Đối tượng 4: khách hàng hòa mạng mới dịch vụ ezCom trả sau.
 4. Vật phẩm khuyến mại:


Quý khách hàng VNPT có nhu cầu vui lòng liên hệ:
- Các điểm giao dịch VNPT gần nhất.
- Tổng đài CSKH : (0258)800126.