Giá bộ giải mã STB độ phân giải SD

 
Giá bộ giải mã STB độ phân giải SD

Bộ giải mã Set Top Box độ phân giải SD 

(Áp dụng cho Quý khách đăng ký các gói cước MyTV Silver và MyTV Gold)

Giá: 800.000 đồng / Sep-top-box

 

800.000 đồng / Sep-top-box (đã VAT)

Gói cước khác cùng dịch vụ

 • Cước dịch vụ theo yêu cầu (PayTV)

  Cước các dịch vụ nội dung cộng thêm (MyTV Plus)

  Cước dịch vụ truyền hình hội nghị

 • Gói dịch vụ Mytv Gold HD

  Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

  Giá thiết bị     : 1.250.000 đồng/ Set-top-box

 • Gói dịch vụ MyTV Gold

  Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

  Giá thiết bị     : 800.000 đồng/ Set-top-box

 • Gói dịch vụ Mytv Silver HD

  Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

  Giá thiết bị     : 1.250.000 đồng/ Set-top-box

 • Gói dịch vụ Mytv Silver

  Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

  Giá thiết bị     : 800.000 đồng/ Set-top-box