Danh sách kênh mytv

 
Danh sách kênh mytv

159

DANH SÁCH CÁC KÊNH MYTVGói cước khác cùng dịch vụ

 • Bộ giải mã Set Top Box độ phân giải SD 

  (Áp dụng cho Quý khách đăng ký các gói cước MyTV Silver và MyTV Gold)

  Giá: 800.000 đồng / Sep-top-box

   

 • Gói dịch vụ Mytv Gold HD

  Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

  Giá thiết bị     : 1.250.000 đồng/ Set-top-box

 • Gói dịch vụ MyTV Gold

  Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

  Giá thiết bị     : 800.000 đồng/ Set-top-box

 • Gói dịch vụ Mytv Silver HD

  Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

  Giá thiết bị     : 1.250.000 đồng/ Set-top-box

 • Gói dịch vụ Mytv Silver

  Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

  Giá thiết bị     : 800.000 đồng/ Set-top-box