Bảng giá cước dịch vụ MYTV

 
Bảng giá cước dịch vụ MYTV


0


               2. Giá thiết bị Set-Top-Box (Bộ giải mã):    (chưa bao gồm VAT)
              2.1. Thiết bị Set Top Box iGate có wifi:                              1.187.000 đồng/ thiết bị
              2.2. Thiết bị Set Top Box iGate không wifi:                       1.083.000 đồng/ thiết bị
              2.3. Thiết bị Set Top Box Android (SmartBox AOSP:         830.000 đồng/ thiết bị
             
            3. Giá Cước

              
                
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT KHÁNH HÒA

Gói cước khác cùng dịch vụ