Gói tốc độ F2

 
Gói tốc độ F2

Gói tốc độ F2

Tốc độ truy cập: 60 Mbps

Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

1.750.000 đồng/tháng (VAT)

Gói cước khác cùng dịch vụ

  • Gói tốc độ F4

    Tốc độ truy cập: 70 Mbps

    Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

  • Gói tốc độ F3

    Tốc độ truy cập: 66 Mbps

    Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần