Gói tích hợp dịch vụ FiberVNN và MyTV áp dụng riêng cho khách hàng cá nhân

 
Gói tích hợp dịch vụ FiberVNN và MyTV áp dụng riêng cho khách hàng cá nhân

0

BẢNG GIÁ CƯỚC GÓI TÍCH HỢP DỊCH VỤ FIBERVNN VÀ MYTV
ÁP DỤNG RIÊNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
 
1. Định nghĩa:
- Gói tích hợp (GTH) bao gồm 01 thuê bao FiberVNN và 01 hoặc nhiều thuê bao MyTV, được áp dụng giá cước thuê bao ưu đãi hơn so với tổng giá cước thuê bao niêm yết của các dịch vụ tham gia GTH.
- Cước PayTV phát sinh của dịch vụ MyTV thu thêm theo quy định cước hiện hành.
2. Đối tượng và điều kiện áp dụng:
- Khách hàng cá nhân hòa mạng mới hoặc đang sử dụng dịch vụ FiberVNN và MyTV.
- Dịch vụ FiberVNN và MyTV trong GTH lắp đặt tại cùng địa chỉ và có chung mã thanh toán trên chương trình CSS.
3. Cơ cấu GTH và giá cước GTH:
3.1 Các gói cước cơ bản tham gia GTH:
                                                                                      ĐVT: đồng/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT)


3.2 Các GTH và cơ cấu giá cước:
a/ GTH cơ bản:
- Bao gồm 01 thuê bao FiberVNN và 01 thuê bao MyTV.
- Giá cước GTH cơ bản:
                                                                                       ĐVT: đồng/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT)

b/ GTH mở rộng:
Các khách hàng cá nhân đang tham gia GTH cơ bản, khi có nhu cầu đăng ký sử dụng thêm thuê bao MyTV thứ hai trở đi, giá GTH mới được tính bằng giá GTH cơ bản cộng thêm (+) đơn giá thuê bao MyTV thứ 2 trở đi được quy định như sau:
                                                                                ĐVT: đồng/TB/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT)

3.3 Quy định thanh toán theo gói:
- GTH cơ bản thanh toán theo gói 06/ 12 tháng:
                                                                                                 ĐVT: đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)- GTH mở rộng thanh toán theo gói 06/ 12 / 24 tháng: được tính bằng tổng cước của GTH cơ bản thanh toán theo gói 06/ 12 tháng và cước GTH mở rộng tính theo số tháng của GTH cơ bản đăng ký.
                                                           
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT-  KHÁNH HÒA

Gói cước khác cùng dịch vụ

 • Gói tốc độ FUD

  Tốc độ truy cập: 14 Mbps

  Phí hòa mạng : miễn phí

 • Gói tốc độ F6

  Tốc độ truy cập: 100 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F5

  Tốc độ truy cập: 80 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F4

  Tốc độ truy cập: 70 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F3

  Tốc độ truy cập: 66 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F2

  Tốc độ truy cập: 60 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần