các gói cước FiberVIP

 
các gói cước FiberVIP

0

CÁC GÓI CƯỚC FIBERVIP
1. Gói cước áp dụng cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp:
a. Các gói cước cơ bản:
                                                                                          Đơn vị tính: đồng/ tháng (chưa bao gồm thuế GTGT)

-        Giá cước trên đã bao gồm:
o   01 block 06 IP tĩnh
o   01 tài khoản Fsecure cho 03 thiết bị
-        Đối tượng khách hàng là các tổ chức, các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp . . .
b. Chính sách cước ưu đãi khi khách hàng mua theo gói cước:
                                                                                                    Đơn vị tính: đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)


2. Gói cước áp dụng cho khách hàng cá nhân:
a. Các gói cước cơ bản:
                                                                                        Đơn vị tính: đồng/ tháng (chưa bao gồm thuế GTGT)

-        Cước IP tĩnh áp dụng theo quy định hiện hành.
-        Đối tượng khách hàng là các khách hàng cá nhân, hộ gia đình.
b. Chính sách cước ưu đãi khi khách hàng mua theo gói cước:
                                                                                                   Đơn vị tính: đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)


Gói cước khác cùng dịch vụ

 • Gói tốc độ FUD

  Tốc độ truy cập: 14 Mbps

  Phí hòa mạng : miễn phí

 • Gói tốc độ F6

  Tốc độ truy cập: 100 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F5

  Tốc độ truy cập: 80 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F4

  Tốc độ truy cập: 70 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F3

  Tốc độ truy cập: 66 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F2

  Tốc độ truy cập: 60 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần