Bảng giá cước dịch vụ FTTH (cáp quang)

 
Bảng giá cước dịch vụ FTTH (cáp quang)

0
 

Gói cước khác cùng dịch vụ

 • Gói tốc độ FUD

  Tốc độ truy cập: 14 Mbps

  Phí hòa mạng : miễn phí

 • Gói tốc độ F6

  Tốc độ truy cập: 100 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F5

  Tốc độ truy cập: 80 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F4

  Tốc độ truy cập: 70 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F3

  Tốc độ truy cập: 66 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần

 • Gói tốc độ F2

  Tốc độ truy cập: 60 Mbps

  Phí hòa mạng : 1.000.000 đồng/ thuê bao /lần