Gói tốc độ Fiber70_doanh nghiệp

 
Gói tốc độ Fiber70_doanh nghiệp

Gói tốc độ Fiber70

Tốc độ truy cập: 70 Mbps

Phí hòa mạng : 500.000 đồng/ thuê bao /lần

1.540.000 đồng/tháng (đã VAT)

Gói cước khác cùng dịch vụ