Gói tốc độ Fiber50_doanh nghiệp

 
Gói tốc độ Fiber50_doanh nghiệp

Gói tốc độ Fiber50

Tốc độ truy cập: 50 Mbps

Phí hòa mạng : 500.000 đồng/ thuê bao /lần

715.000 đồng/tháng (đã VAT)

Gói cước khác cùng dịch vụ