Bảng giá cước Cáp quang doanh nghiệp

 
Bảng giá cước Cáp quang doanh nghiệp

0

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ FIBER VNN
CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC - DOANH NGHIỆP

Bảng giá cước dịch vụ Fiber VNN (Đơn vị tính: VNĐ, chưa bao gồm VAT):


Bảng giá cước IPv4 Lan tĩnh
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – KHÁNH HÒAGói cước khác cùng dịch vụ